Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Aktualizováno 1. 7. 2020
Hodnocení "S" již není v případě praxí udělováno, praxe fungují nadále v běžném režimu.

Vážené studentky, vážení studenti, 

vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a omezeným možnostem výkonu odborných praxí, bude možné i v této oblasti využít v mimořádných a odůvodněných případech ukončení předmětu hodnocením "S". Podmínky pro získání tohoto hodnocení jsou tyto: 

- studenti 10. a vyššího semestru, kteří budou v jarním semestru 2020 skládat státní závěrečnou zkoušku a nemohli vykonat odbornou praxi, si mohou požádat (na níže přiloženém formuláři) o ukončení předmětu hodnocením "S", a to v případě že budou ke dni podání žádosti přihlášeni k Rozpisu témat u těch praxí, o jejichž uznání žádají.

- studentům nižších semestrů se doporučuje, aby výkon praxe, pokud jim nyní byl znemožněn, odložili na léto či podzimní semestr 2020. Pokud to však není ze závažných důvodů možné, mohou i studenti nižších ročníků postupovat viz výše (podání žádosti a současně nutnost být přihlášený/á k příslušnému Rozpisu témat a to nejpozději k 14. dubnu 2020). 

Žádosti zasílejte elektronicky na adresu praxe@law.muni.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Sochorovou (Lenka.Sochorova@law.muni.cz nebo 778 765 632).  

Formulář žádosti

Nechcete-li mít hodnocení „S“ (které bude trvale viditelné ve výpisu Vašich známek) a chcete-li se skutečně prostřednictvím praxe něco naučit a zároveň hodláte praxi zvládnout ještě v tomto semestru, můžete využít i v tento čas praxi vykonat tím, že využijete některé z možností, které jsme pro Vás dojednali (pozn. nabídka se bude rozšiřovat, další jednání probíhají)

Praxi můžete složit:

  1. fakultou doporučenou a preferovanou možnost složení praxe představuje zapojení se do Poradenského týmu PrF MU - webové stránky a Facebook 
  2. výkonem soustavnější právní odborné poradenské a tvůrčí činnost pro neziskovou organizaci Právo21, např. tím, že se aktivně zapojíte psaním článků pro tento časopis, optimálně zaměřených na poradenskou činnost vztahující se k současné situaci. Máte-li zájem, kontaktujte pravo21@pravo21.online
  3. zapojením do on-line právní podpory ve věcech dopadů pandemie koronaviru ve Frank Bold advokáti. Studenti se zde mohou zapojit do podpory několika způsoby, podle aktuálních potřeb poradny: 1) zodpovídání individuálních dotazů klientů, které zaslali přes formulář na stránkách koronavirus.frankbold.org a 2) aktualizování odpovědí a rad v online poradně koronavirus.frankbold.org (v důsledku neustálého vývoje opatření a legislativy) a tvorby nových manuálů a rad, ze kterých pak může veřejnost čerpat.  Studenti vypracovávají odpovědi samostatně, s pomocí databáze dříve zodpovězených dotazů a možností konzultovat dotazy ve facabookové skupině. Před odesláním odpovědí klientům supervidují a upravují odpovědi právníci Frank Bold. Podobně v případě aktualizace a tvorby rad na webu. Přihlášení nejlépe přímo přes krátký formulář na webu: - ideální je alespoň 3. ročník studia, ale není vyloučen ani nižší ročník v případě motivovaných a samostatných studentů. Kontaktní osoba (v případě dotazů atp.): Michala Chatrná, michala.chatrna@frankbold.org, 734 202 664

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.