Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Pro poskytovatele praxí

Staňte se poskytovatelem praxí pro naše studenty

Cílem předmětu Odborná praxe je poskytnout studentovi možnost aplikovat získané teoretické znalosti během studie do praxe. Poskytovatel praxe může takto získat i budoucího kolegu, pokud je s prací studenta během praxe spokojen.

Co zajišťuje poskytovatel praxe:

 • seznámení studenta s chodem organizace, oddělení, kanceláře
 • vytvoření opovídajícího pracovního prostředí (technické a prostorové zázemí)
 • připravení odpovídajících pracovních úkolů pro studenta (analýza případů, příprava stanovisek, zpracování návrhů, studium již vyřešených zajímavých právních situací)
 • zajištění bezpečnostních požadavků pro výkon práce (BOZP, PO)
 • seznámení dopředu studenta s rozsahem hodin a pravidly pro výkon praxe
 • určení zodpovědného pracovníka, který metodicky studenta povede a bude se studentem konzultovat pracovní záležitosti
 • vyhodnocení průběhu praxe a potvrzení studentovi Potvrzení o absolvování praxe 

Co může poskytovatel vyžadovat po studentovi:

 • včasnou a řádnou docházku na pracoviště dle přechozí domluvy
 • dodržování vnitřních předpisů organizace
 • plnění zadaných úkolů v mezích znalostí získaných během dosavadního studia
 • zachování mlčenlivosti o neveřejných informacích, za porušení mlčenlivosti odpovídá student v mezích zákonné úpravy

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte

„Z hlediska provázanosti s výukou jsem byl nadmíru spokojený, neboť zejména v oblasti civilního procesu a obchodního práva jsem alespoň v některých věcech získal pevnou půdu pod nohama. Rovněž se domnívám, že praxe pro mě byla výbornou průpravou pro předmět "Insolvence a Exekuce". Přístup konzultanta i všech v kanceláři byl skvělý a myslím, že je to skvělé místo, kde získat své první zkušenosti s právní praxí.“

Student 5. semestru Právnické fakulty, praxe v Advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.