Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Vše o praxích

Co všechno potřebujete vědět

Co je cílem praxe

Předmět Odborná praxe je povinnou součástí magisterského studia oboru Právo. Předmět poskytuje studentům možnost rozšířit si získané teoretické znalosti v průběhu studia u odborníků z praxe. Jeho absolvováním si studenti mohou vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech, a to na základě svého výběru. 

Jaký je rozsah praxe

Za celé studium musí student absolvovat 4 předměty Odborná praxe. Rozsah jednoho předmětu je 80 hodin. Celkem je tedy nutné absolvovat 320 hodin.

Kdy půjdete na praxi

Studenti mohou předměty  1. fáze Odborné praxe absolvovat od 4. semestru.
Podmínkou je ukončení všech předmětů v 1. – 2. semestru, ve 3. semestru stačí mít splněny předměty zakončené pouze zápočtem.Praxe probíhá ve dvou fázích. První fáze je doporučena studentům 4. - 7. semestru, druhá je doporučena studentům 7. - 10. semestru. 

Jak nastoupit na praxi

Předměty Odborné praxe se neregistrují a nezapisují v registračním období jako klasické předměty.
Ruší se povinnost  přihlašovat se k Rozpisům témat. Současně se ruší povinnost vyplňovat Google formulář u Rozpisu témat.
Student nově pouze nastoupí na praxi a teprve po jejím absolvování odevzdá Potvrzení o absolvování odborné praxe a vyplní Odpovědník - Reflektivní deník praktikanta.
Tento Odpovědník najdete v IS u předmětu, který chcete zapsat. Odpovědník je přístupný kdykoliv, a to i předtím, než je vám příslušný předmět zapsán. Více o Reflektivním deníku praktikanta se dozvíte v Interaktivní osnově daného předmětu, která je také přístupná bez omezení. 
Interaktivní osnovu i Odpovědník najdete po zadání kódu předmětu Odborné praxe, který chcete zapsat zde: Interaktivní osnova a Odpovědník

„Jsem velmi ráda za změnu, kterou odborné praxe v nedávné době prošly a jsem s touto formou spokojená.“

Studentka 9. semestru Právnické fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.