Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Vše o praxích

Co všechno potřebujete vědět

Co je cílem praxe

Předmět Odborná praxe je povinnou součástí magisterského studia oboru Právo. Předmět poskytuje studentům možnost rozšířit si získané teoretické znalosti v průběhu studia u odborníků z praxe. Jeho absolvováním si studenti mohou vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech, a to na základě svého výběru. 

Jaký je rozsah praxe

Za celé studium musí student absolvovat 4 předměty Odborná praxe. Rozsah jednoho předmětu je 80 hodin. Celkem je tedy nutné absolvovat 320 hodin.

Počet získaných kreditů: 

Za 1 absolvovaný předmět Odborná praxe získá student 2 kredity.

Kdy půjdete na praxi

Studenti mohou předměty  1. fáze Odborné praxe absolvovat od 4. semestru.
Podmínkou je ukončení všech předmětů v 1. – 2. semestru, ve 3. semestru stačí mít splněny předměty zakončené pouze zápočtem. Praxe probíhá ve dvou fázích. První fáze je určena studentům 4. - 6. semestru, druhá je určena studentům 7. - 10. semestru. 
Praxe musí proběhnout v semestru, ve kterém má být za ni udělen zápočet. Uznatelná je i praxe vykonaná na přelomu předcházejícího a aktuálního semestru. 

Jak nastoupit na praxi

Předměty Odborné praxe si studenti registrují sami jako klasické předměty.
Student nejprve nastoupí na praxi a teprve po jejím absolvování odevzdá Potvrzení o absolvování odborné praxe a následně vyplní Reflektivní deník praktikanta.

Odevzdávárnu pro vložení Potvrzení o absolvování odborné praxe a Odpovědník pro vyplnění Reflektivního deníku praktikanta najdete v interaktivních osnovách daných předmětů.

„Jsem velmi ráda za změnu, kterou odborné praxe v nedávné době prošly a jsem s touto formou spokojená.“

Studentka 9. semestru Právnické fakulty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.