INFORMACE PRO POSKYTOVATELE ODBORNÝCH PRAXÍ

Cílem Odborné praxe je propojit získané teoretické znalosti s aktuální aplikační praxí a náplní Odborné praxe by tedy měly být odborné činnosti pod dohledem zkušených právníků.

Ze strany Poskytovatele praxe i ze strany studenta je pro řádné dosažení cíle Odborné praxe nutné dodržovat základní podmínky jejích výkonu. Veškeré podrobnosti týkající se výkonu Odborné praxe studentů Právnické fakulty MU najdete zde.

Pokud se chcete stát Poskytovatelem Odborné praxe, můžete využít následujících možností a kontaktujte Mgr. Lenku Sochorovou (e-mail: Lenka.Sochorova@law.muni.cz, tel.: 549 491 219, 778 765 632)


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016