Drobečková navigace

Titulní strana || O praxích

INFORMACE K ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ODBORNÁ PRAXE MPP

PRO STUDENTY V 6. až 10. SEMESTRU V AK. R. 2019/2020

Odbornou praxi v podzimním semestru lze absolvovat od 1.9. do 31.1.

Odbornou praxi v jarním semestru lze absolvovat od 1.2. do 31.8.

Odborná praxe

Odborná praxe je povinnou součástí magisterského stupně studia oboru Právo. Jedná se především o snahu poskytnout studentům vyšší stupeň praktických dovedností získaných od odborníků z praxe. Realizací Odborné praxe si tak studenti mohou vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech a to na základě svého výběru.

Podmínky praxe

Odborná praxe studentů činí celkem 40 pracovních dnů (pracovním dnem se rozumí 8 odpracovaných hodin) za celé studium. Studenti si mohou praxi zapsat nejdříve v 6. semestru. Dřívější výkon praxe, s ohledem na získané znalosti v zásadních právních odvětvích, není omezen, ale není uznáván pro účely povinné Odborné praxe. Další podmínkou zápisu předmětu je mít úspěšně ukončeny všechny předměty za 1. – 4. semestr studia a předměty 5. semestru zakončené zápočtem.

Rozpis témat

Student si předměty Odborná praxe MPP neregistruje klasickou cestou v ISu v registračním období. Student se může k příslušné praxi přihlásit kdykoliv během akademického roku pomocí Rozpisu témat. Na základě tohoto přihlášení a vyplnění formuláře (odkaz na něj najdete v daném rozpisu témat) mu bude zaregistrován příslušný předmět Odborné praxe. Před nástupem na praxi musí být student přihlášen k Rozpisu témat a mít vyplněný formulář jinak není možné praxi uznat jako Odbornou praxi MPP. Ke každému rozpisu témat je nutné vyplnit příslušný formulář.

Fáze

Předměty Odborná praxe MPP je nutné vykonat ve dvou fázích. Rozdělení do fází je následující:

 • FÁZE 1:
  • určena pro studenty 6. – 7. semestru
  • povinnost vykonat 2 předměty Odborné praxe
  • praxe se mohou absolvovat v oblastech skupiny A
   • Advokacie, Justice (civilní oblast), Nestátní nezisková organizace, Notářství, Exekutorský úřad, Podniková praxe, Obecná praxe
  • předměty ze skupiny A může student vykonat ve stejné oblasti a u stejného poskytovatele
  • v případě, že praxe nevykoná v 6. semestru, budou mu automaticky zapsané v IS do 7. semestru jako řádné a případně do 8. semestru jako opakovaný předmět
 • FÁZE 2
  • určena pro studenty 8. – 10. semestru
  • povinnost vykonat 2 předměty Odborné praxe nejdříve v 8. semestru, přičemž podmínkou je absolvování dvou předmětů Odborné praxe fáze 1
  • praxe se mohou absolvovat v oblastech skupiny B
   • Advokacie, Finanční správa, Justice (trestní oblast), Státní správa, samospráva, Ústřední orgány státní správy, Podniková praxe, Obecná praxe
  • předměty ze skupiny B může studen vykonat ve stejné oblasti a u stejného poskytovatele
  • pokud student vykonává praxe ve stejné oblasti jako ve fázi 1, pak je musí vykonat u jiného poskytovatele

Rozdělení praxí MPP dle jednotlivých oblastí najdete zde.

Potvrzení o absolvování Odborné praxe

Na závěr Odborné praxe poskytovatel vypracuje pro studenta hodnocení na formuláři Potvrzení o absolvování Odborné praxe, kde uvede podstatné údaje k praxi.

Potvrzení musí být odevzdané na PrF MU (podatelna, kancelář odborných praxí nebo elektronicky naskenované na adresu praxe@law.muni.cz):

 • nejpozději do 20 pracovních dní ode dne převzetí od poskytovatele a současně
 • v podzimním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období,
 • v jarním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období, resp. prodlouženého zkouškového období
 • student před Státní závěrečnou zkouškou musí Potvrzení odevzdat nejpozději 5 pracovních dní před první částí státní závěrečné zkoušky

Při nedodržení výše uvedených termínů nebude možné praxi uznat. 

V případě splnění podmínek Odborné praxe bude studentovi po odevzdání Potvrzení o absolvování Odborné praxe a dodržení všech náležitostí udělen zápočet. 

INFORMACE O ZMĚNÁCH V ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ODBORNÁ PRAXE MPX

PRO STUDENTY 13. A VYŠŠÍHO SEMESTRU V AK. R. 2019/2020

Odbornou praxi v podzimním semestru lze absolvovat od 1.9. do 31.1.

Odbornou praxi v jarním semestru lze absolvovat od 1.2. do 31.8.

V absolvování předmětů Odborná praxe MPX došlo od akademického roku 2016/2017 oproti stávajícím pravidlům k následujícím změnám:

Rozpis témat

Předměty Odborná praxe MPX již není třeba od semestru podzim 2016 registrovat v registračním období. Nově si budete moci předměty Odborná praxe MPX zapsat v průběhu celého akademického roku pomocí Rozpisu témat, který najdete v is.muni.cz. Na základě tohoto přihlášení a vyplnění formuláře vám bude zaregistrován příslušný předmět Odborné praxe. Přihlášení k rozpisu témat a vyplnění formuláře musíte provést před nástupem na praxi, v případě nepřihlášení a nevyplnění nebude praxe uznána jako Odborná praxe MPX. Ke každému rozpisu témat je nutné vyplnit příslušný formulář.

Odpovědníky

Odpovědník Sdělení místa výkonu praxe a odpovědník Zpráva o průběhu Odborné praxe budou od semestru podzim 2016 zrušeny. Před začátkem praxe má student povinnost přihlásit se do Rozpisu témat a vyplnit formulář (odkaz na něj najdete v daném rozpisu témat). Po ukončení praxe je nutné odevzdat Potvrzení o absolvování Odborné praxe.

Potvrzení o absolvování odborné praxe

Potvrzení musí být odevzdané na PrF MU (podatelna, kancelář odborných praxí nebo elektronicky naskenované na adresu praxe@law.muni.cz):

 • nejpozději do 20 pracovních dní ode dne převzetí od poskytovatele a současně
 • v podzimním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období nebo
 • v jarním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období, resp. prodlouženého zkouškového období,
 • student před SZZk musí Potvrzení odevzdat nejpozději 5 pracovních dní před první částí státní závěrečné zkoušky

Při nedodržení výše uvedených termínů nebude možné praxi uznat.

Ostatní podmínky absolvování Odborné praxe zůstávají stejné (nutnost absolvovat 4 předměty Odborná praxe za studium od 6. semestru, možnost absolvovat praxi u stejného poskytovatele)

V případě splnění podmínek odborné praxe vám bude po odevzdání Potvrzení o absolvování Odborné praxe a dodržení všech náležitostí udělen zápočet. 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016