Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

INFORMACE O POSKYTOVATELI

Adresa: Šilingrovo náměstí 3/4
              Brno
              602 00
Webové stránky: www.umpod.cz
Místo výkonu praxe: Brno

Kontaktní osoba poskytovatele:

Jméno: Mgr. Lukáš Fridrich
Telefon:  
Email: lukas.fridrich (zavinac)umpod.cz

POŽADAVKY

  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí nabízí studentům 3. a 4. ročníku studijního programu Právo a právní věda možnost výkonu praxe v rámci agend oddělení právní pomoci, tj. rodičovských únosů dětí, výkonu práva styku s dětmi, přeshraničního vymáhání výživného, přeshraničních sociální šetření a zastupování nezletilých v soudních řízeních s přeshraničním prvkem.
  • Požadujeme dobrou znalost anglického nebo německého jazyka.
  • Zájem o problematiku rodinného práva a mezinárodního práva soukromého.
  • Preferujeme dlouhodobou spolupráci s výkonem praxe alespoň jeden den v týdnu.
  • Praxe je poskytována bezplatně.

NÁPLŇ PRAXE

Náplní praxe je zpracování a příprava podkladů pro právníky úřadu, vyhotovování pracovních překladů písemností a administrativní výpomoc s vedením spisové dokumentace. Účastník praxe pracuje s kompletní spisovou dokumentací, díky čemuž získá rámcový přehled o řešené problematice, postupech a relevantní právní úpravě.

CHCEŠ TUTO PRAXI?

ZAVOLEJ NEBO NAPIŠ KONTAKTNÍ OSOBĚ POSKYTOVATELE A DOMLUV SI PODROBNOSTI.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016