Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

INFORMACE O POSKYTOVATELI

Adresa: Kounicova 688/26
             602 00 Brno
Webové stránky: udhpsh.cz
Místo výkonu praxe: Brno

Kontaktní osoba poskytovatele:

Jméno: Jan Schloassarek
Telefon:  
Email: jan.schlossarek (zavinac)udhpsh.cz

POŽADAVKY

  • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí hledá právníka - stážistu v oddělení kanceláře předsedy úřadu
  • Znalost zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména smluvního práva.
  • Znalost problematiky veřejných zakázek – zákona č. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  • Základní znalosti správního řádu a předpisů upravujících činnost úřadu (zejména zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů) a obecně organizačních složek státu.
  • Schopnost formulovat právní stanoviska, schopnost argumentace, schopnost samostatně tvořit a posuzovat správnost základních druhů smluv a obdobných dokumentů.
  • jedná se o placenou dohodu o pracovní činnosti
  • stážista by měl být přítomen zhruba 2x týdně
  • nejvhodnější je tato pozice pro studenta 3. - 4. ročníku, který je schopen orientovat se v soukromoprávní oblasti
  • v případě zájmu kontaktujte vedoucího kanceláře předsedy úřadu na e-mail jan.schlossarek@udhpsh.cz

NÁPLŇ PRAXE

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) je ústřední správní úřad, který působí v oblasti dohledu nad hospodařením politických subjektů (stran, hnutí a institutů). Úřad vykonává určitý dohled v oblasti financování volebních kampaní, rovněž také nad hospodařením politických stran, politických hnutí a další činnosti dle zákona.

Oddělení plní úkoly podatelny, spisovny a výpravny, ekonomického a provozního útvaru, personálního útvaru, útvaru pro informační technologie a útvaru pro veřejné zakázky. Oddělení dále zajišťuje informační a organizační činnosti pro potřeby předsedy a členů Úřadu.

CHCEŠ TUTO PRAXI?

ZAVOLEJ NEBO NAPIŠ KONTAKTNÍ OSOBĚ POSKYTOVATELE A DOMLUV SI PODROBNOSTI.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016