KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

INFORMACE O POSKYTOVATELI

Adresa: Dominikánské náměstí 2
              602 00  Brno
Webové stránky: www.kroupahelan.cz
Místo výkonu praxe: Brno

Kontaktní osoba poskytovatele:

Jméno: Ing. Kateřina Žáčková
Telefon: 777 930 747
Email: zackova (zavinac)kroupahelan.cz

POŽADAVKY

 • student zašle na e-mailovou adresu poskytovatele životopis
 • praxe je určená pro studenty 7. až 10. semestru
 • poskytovatel preferuje studenta s již předchozí, alespoň drobnou právní praxí. Ocení strategické nebo analytické myšlení, preciznost, talent spojovat si různé věci a schopnost rychle se učit.
 • poskytovatel preferuje dlouhodobější praxi. Dny a časy docházky jsou na vzájemné dohodě, obvykle studenti dochází 2-3x týdně na 8 hodin. V případě vzájemné spokojenosti je možné po skončení studia pokračovat jako advokátní koncipient.

NÁPLŇ PRAXE

 • praxe je pestrá, studenti řeší různé úkoly z různých oblastí práva (obchodní, občanské, finanční, právo veřejných zakázek, právo duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů atd.)

Hlávní náplň:

 • příprava podání (žaloby, vyjádření, přípisy);
 • rešerše právních otázek a sepisování právních analýz s vyučžitím právních předpisů, judikatury, odborné literatury;
 • vypracovávání konceptů odpovědí na dotazy klientů;
 • monitoring změn v legislativě a judikaturě;
 • úkoly vypracovávané v anglickém jazyce - např. překlady smluv, prezenatace pro klienty;
 • a další.

 

CHCEŠ TUTO PRAXI?

ZAVOLEJ NEBO NAPIŠ KONTAKTNÍ OSOBĚ POSKYTOVATELE A DOMLUV SI PODROBNOSTI.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016