Česká televize - Televizní studio Brno

INFORMACE O POSKYTOVATELI

 
Webové stránky: www.ceskatelevize.cz/brno/
Místo výkonu praxe: Brno

Kontaktní osoba poskytovatele:

Jméno: uvedena vždy u dané pozice
Telefon:  
Email:  

POŽADAVKY

 • uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2018
 • žádost o zařazení do výběrového řízení na jednotlivé pozice zašle zájemce písemně garantovi za ČT (uvedený u každé pozice). 
 • k žádosti připojte životopis, stručný motivační dopis a uveďte obor, který studujete
 • pokud zájemce splní požadavky ČT, bude zařazen do výběrového řízení na danou pozici a pozván k ústnímu pohovoru

NÁPLŇ PRAXE

Jedná se o bezplatné, tříměsíční stáže. Přesný termín nástupu sdělí vybraným studentům po skončení výběrového řízení na jednotlivé pozice příslušní vedoucí jednotlivých pracovišť. 

NABÍDKA POZIC (pro účely uznání předmětu Odborné praxe bude akceptovaná pouze pozice Asistent/ka personálního oddělení):

 • Název pozice: Asistent/ka personálního oddělení
  Pracovní náplň: asistence a spolupráce při zpracování personálních podkladů TS Brno
  Garant za ČT: Eva Kubatikova, personalista, e-mail: eva.kubatikova@ceskatelevize.cz
 • Název pozice: Redaktor/ka RZ pro televizní vysílání a sociální sítě
  Pracovní náplň: asistence editorovi Událostí v regionech a editorovi sociálních sítí, rešeršní práce, samostatné natáčení televizní obsahu a obsahu pro soc. sítě
  Garant za ČT: Mgr. Michal Fila, vedoucí redaktor RZ TSB, e-mail: staze.brno@ceskatelevize.cz
 • Název pozice: Asistent/ka dramaturgie – Dobré ráno
  Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách jednotlivých pořadů
  Garant za ČT: Mgr. Kateřina Šardická, dramaturg, e-mail: katerina.sardicka@ceskatelevize.cz
 • Název pozice: Asistent/ka dramaturgie – dětské pořady
  Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách dětských pořadů
  Garant za ČT: Mgr. Kateřina Šardická, dramaturg, e-mail: katerina.sardicka@ceskatelevize.cz
 • Název pozice: Asistent/ka archivu a programových fondů      
  Pracovní náplň: popis nosičů, zakládání a vyhledávání v databázi, příprava materiálů k digitalizaci
  Garant za ČT: Mgr. Kateřina Šardická, dramaturg, e-mail: katerina.sardicka@ceskatelevize.cz
 • Název pozice: Asistent/ka kreativního producenta
  Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách jednotlivých pořadů
  Garant za ČT: Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize.cz
 • Název pozice: Druhý asistent/ka produkce          
  Pracovní náplň: plnění dílčích úkolů produkce při přípravě natáčení, natáčení a postprodukci televizního pořadu
  Garant za ČT: Mgr. Igor Chvála, vedoucí výroby, e-mail: igor.chvala@ceskatelevize.cz
 • Název pozice: Asistent/ka ekonomiky a účetnictví         
  Pracovní náplň: asistence a spolupráce v útvarech ekonomiky, účetnictví, plánování a controllingu
  Garant za ČT: Ing. Jiří Ševčík, vedoucí ekonomiky a provozu, e-mail: jiri.sevcik@ceskatelevize.cz

CHCEŠ TUTO PRAXI?

ZAVOLEJ NEBO NAPIŠ KONTAKTNÍ OSOBĚ POSKYTOVATELE A DOMLUV SI PODROBNOSTI.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016