Drobečková navigace

Titulní strana || Dokumenty

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉ PRAXE

Pro uznání Odborné praxe a udělení zápočtu je nutné předložit řádně vyplněný formulář Potvrzení o absolvování Odborné praxe. V případě vykonávání praxe v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) můžete využít anglickou verzi Potvrzení.

Potvrzení musí být odevzdané na Prf MU (podatelna, kancelář odborných praxí nebo elektronicky naskenované na adresu praxe@law.muni.cz):

  • nejpozději do 20 pracovních dní ode dne převzetí od poskytovatele a současně
  • v podzimním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období nebo 
  • v jarním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období, resp. prodlouženého zkouškového období, 
  • student před SZZk musí Potvrzení odevzdat nejpozději 5 pracovních dní před první částí státní závěrečné zkoušky.

Při nedodržení výše uvedených termínů nebude možné praxi uznat. 

Potvrzení o absolvování Odborné praxe ke stažení:

  • DOC (pouze k tisku)
  • PDF (editovatelný soubor)
  • anglická verze (připravuje se)

Rozdělení praxí MPP dle jednotlivých oblastí najdete zde.

SMLOUVA O UMOŽNĚNÍ VÝKONU ODBORNÉ PRAXE

Právnická fakulta MU nepožaduje smluvní zajištění Odborné praxe. Studenti tak nemají povinnost doložit jakoukoliv formální dohodu mezi ními a Poskytovatelem praxe. Pokud Poskytovatel pro přijetí studenta na praxi trvá na uzavření písmené smlouvy mezi ním a Právnickou fakutlou, pak je možné využít návrh Smlouvy o umožnění výkonu Odborné praxe. 

Ze strany Právnické fakulty budou podepisovány smlouvy výhradně před zahájením Odborné praxe

Student návrh doplní o relevantní údaje (přesný název poskytovatele praxe, období výkonu praxe, rozsah praxe atd.) a ve 3 vyhotoveních předloží návrh smlouvy Poskytovateli praxe k podpisu. Po podepsání smlouvy ze strany studenta i Poskytovatele praxe student doručí smlouvy na PrF MU. 

Doporučujeme smlouvy zařizovat s patřičným předstihem, zejména v období letních prázdnin je nutné počítat s mírnou prodlevou při zajištění podpisů na fakultě z důvodu dovolených.

Smlouva o umožnění výkonu odborné praxe ke stažení zde

ETICKÝ KODEX PRAXÍ

Každý student, který absolvuje praxi v rámci předmětu Odborná praxe na PrF MU je vázán uvedenými pravidly etického chování.

Etický kodex praxí ke stažení zde

INFORMACE PRO POSKYTOVATELE ODBORNÝCH PRAXÍ

Cílem praxe je propojit získané teoretické znalosti s aktuální aplikační praxí a náplní Odborné praxe by tedy měly být odborné činnosti pod dohledem zkušených právníků.

Ze strany Poskytovatele praxe i ze strany studenta je pro řádné dosažení cíle praxe nutné dodržovat základní podmínky jejích výkonu, které si můžete stáhnout zde


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016