Drobečková navigace

Titulní strana || Časté dotazy

Časté dotazy studentů

 

 • Chci vykonat praxi, ale nevím kde…

Aktuální nabídku poskytovatelů najdete na vývěsce PrF. Pokud Vás nějaká praxe zaujme, kontaktujte nás.

 • Kdy se mohu k praxi přihlásit?

Kdykoli během akademického roku pomocí Rozpisů témat.

 • Nemůžu najít rozpisy témat…

Rozpisy témat najdete zde: IS → Osobní administrativa → Rozpisy témat → Jiné → Odborná praxe I., II., III. a IV. podzim 2016. 

 • Můžu si změnit zapsaný předmět v rozpisech témat?

Před nástupem na praxi ano, po nástupu na praxi nikoli.

 • Mám splněné všechny prerekvizity, ale nejde se mi přihlásit k rozpisu témat.

Napište na nadezda.svihelova@law.muni.cz

 • Nemůžu najít formulář k vyplnění.

Formulář najdete ve formě odkazu v daném rozpisu

 • Co se stane, když jsem nevyplnil formulář?

Pokud nemáte vyplněný formulář před nástupem na praxi, není možné Vám praxi uznat.

 • Mohu vykonat více praxi za semestr?

Studenti od 7. semestru (v AR 2016/2017) si mohou zapsat všechny předměty Odborné praxe I.- IV.

Studenti 6. semestru (v AR 2016/2017) musí vykonat předměty ve dvou fázích. Informace o fázích najdete zde

 • Musím mít smlouvu o praxi?

Nemusíte, Právnická fakulta smlouvu o praxi nevyžaduje.

 • Poskytovatel po mně chce smlouvu o umožnění výkonu Odborné praxe. Kde ji získám?

Na našem webu v sekci Dokumenty najdete tuto smlouvu ke stažení. Student odevzdá vyplněnou smlouvu ve třech vyhotoveních. Po podepsání smlouvy ze strany studenta i poskytovatele praxe student doručí smlouvy na PrF MU. 

Ze strany Právnické fakulty budou smlouvy podepisovány výhradně před zahájením praxe.

 • Do kdy mám doručit Potvrzení o absolvování Odborné praxe? 

Nejpozději do 20 pracovních dní ode dne převzetí od poskytovatele.

V podzimním i jarním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období.

Před státní závěrečnou zkouškou musí student Potvrzení odevzdat nejpozději 5 pracovních dní před první části státní závěrečné zkoušky.

 • Co se stane, když jsem nestihl odevzdat Potvrzení včas?

Praxe Vám nebude uznána.

 • Mohu Odbornou praxi vykonat na přelomu semestrů?

Ne, Odbornou praxi lze v podzimním semestru vykonat od 1.9. do 31.1. a v jarním semestru od 1.2. do 31.8.

 • Mohu vykonat praxi o prázdninách?

Ano, praxi v jarním semestru je možné vykonat od 1.2. do 31.8.

 • Je možné absolvovat Odbornou praxi, když nemám splněnou prerekvizitu?
Můžete požádat o výjimku přes univerzální formulář žádosti adresovanou panu docentu Sehnálkovi. Žádost podejte na podatelně PrF schránky Odborná praxe nebo odešlete poštou na adresu:
Právnická fakulta MU
Oddělení právní praxe a klinik
Veveří 70

611 80 Brno

Žádost bude posuzována individuálně.
 • Už jsem praxi absolvoval, je možné si ji nechat dodatečně zapsat?

Ne, dodatečný zápis není možný. Je nutné být přihlášen k rozpisu témat mít vyplněný formulář před nástupem na praxi.

 • Mohu absolvovat více praxí u stejného poskytovatele?

Studenti 7. semestru (v AR 2016/2017) mohou absolvovat všechny 4 praxe u stejného poskytovatele

Pokud chce student 6. semestru vykonávat praxi v druhé fázi ve stejné oblasti jako ve fázi 1, musí tuto praxi vykonat u jiného poskytovatele.

Informace o fázích zde.

 • Kolik dnů musím na praxi strávit?

Jednotlivé praxe musí trvat minimálně 10 pracovních dnů. Odborná praxe studentů za celé studium činí 40 pracovních dnů.

 • Mohu si zapsat 4 praxe začínající kódem MPX1/MPP1?

Nelze, praxi si musíte zapisovat v pořadí I – IV.

 • Mohu absolvovat Odbornou praxi v zahraničí?

Ano. Praxe na Slovensku se uznává jako praxe v ČR.

 • Můžu si zapsat více jak 4 odborné praxe?

Ne, za studium lze absolvovat maximálně 4 předměty Odborné praxe.

 • Mám splněno, ale v IS nevidím zápočet…

Pokud máte Potvrzení o absolvování Odborné praxe v pořádku a se všemi náležitostmi, bude vám zapsán předmět příslušné praxe a udělen zápočet v ISu.

 • Nemáte-li zapsaný zápočet ani po 7 dnech od odevzdání Potvrzení, kontaktujte Ing. Naděždu Švihelovu (e-mail nadezda.svihelova@law.muni.cz)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016